fbpx

Co powinien zawierać projekt budowlany? Krótki przewodnik

Żadna budowa nie może zostać rozpoczęta bez profesjonalnego projektu. Jest on składany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę. W szczególnych przypadkach należy go złożyć razem ze zgłoszeniem. Projekt budowlany sporządzony jest przez osoby, które mają uprawnienia w różnych specjalnościach z zakresu budownictwa. Każdy z nich odpowiada za swój sektor. Sporządzony schemat zwykle składa się z architektury, konstrukcji, instalacji elektrycznej oraz instalacji sanitarnych.

Co powinien zawierać projekt budowlany i kto ma go sporządzić?

Projekt budowlany powinien zawierać kilka ważnych dokumentów. Należy dołączyć między innymi opinie, uzgodnienia oraz warunki techniczne. Uzależnione jest to od rodzaju, specyfiki i miejsca inwestycji budowlanej. Można je załatwiać samemu, bądź zlecić to zadania projektantowi wraz ze stworzeniem projektu budowlanego.

Prawo budowlane wyraźnie wskazuje, że projekt jest podstawowym dokumentem, który jest niezbędny do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Przypadkowo osoba oczywiście nie może stworzyć profesjonalnego projektu, gdyż do tego zadania należy zatrudnić doświadczoną osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania. Osoba ta powinna być również wpisana na listę okręgowej izby architektów lub inżynierów. Aktualne zaświadczenie o przynależności danego projektanta do tej organizacji należy również dołączyć do projektu. Można również wybrać gotowy projekt, wówczas zadaniem projektanta będzie zaadaptowanie go do konkretnej lokalizacji oraz sporządzenie projektu zagospodarowania terenu. W nim zawarte będą ustalenia planu miejscowego oraz warunki geotechniczne.

projekt budowlany

Sporządzenie projektu zagospodarowania

Gdy zostaną już skompletowane wszystkie uzgodnienia, projektant wykonuje projekt zagospodarowania działki. Plan należy wykonać na mapie do celów projektowych (niezbędne będą cztery egzemplarze). W projekcie powinno być określone między innymi: usytuowanie granic działki lub terenu, obrys i układy istniejących oraz projektowanych obiektów budowlanych. Uwzględnione powinny być także sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich wokół przyszłego budynku.

projekt budowlany

Należy wiedzieć, że projektant musi załączyć do projektu oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. W przypadku projektów domów mieszkalnych jednorodzinnych – są one zwolnione z obowiązku sprawdzenia pod względem zgodności z przepisami przez inną osobę z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń lub rzeczoznawcę.